Medezeggenschapsraad

Basisschool de Doorkijk heeft ook een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. De Wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De medezeggenschapsraad mag een eigen reglement opstellen en hanteren.

Bevoegdheden medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad mag allerlei onderwerpen omtrent de school en het onderwijs bespreken. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigd de ouders, het personeel en de leerlingen van basisschool de Doorkijk en mag gevraagd en ongevraagd advies geven en stemmen over besluiten.

Samenstelling van onze MR

Oudergeleding:

  • Ilona van Reijen
  • Martine Wentink
  • Evelien Vermeulen-Dijkstra

Personeelsgeleding:

  • Sandy Gubbels (voorzitter)
  • Marleen Schutjes
  • Pascalle Franssen

Heb je vragen of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Laat het ons weten via het contactformulier.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Onderwijsstichting MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Zaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de interne medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. De leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad, maar er wordt wel enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht.

Kijk hier voor meer informatie over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van MOVARE.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle weetjes en volg
het laatste nieuws over onze school.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details