Missie en Visie

Missie: Waar we voor staan – Visie: Waar we voor gaan

Kijk door mijn ogen, samen zien we meer.

  • We verdiepen ons in onze leerlingen en vinden het belangrijk een kind goed te leren kennen.
  • We doen dit in een sfeer van verbondenheid en vertrouwen.
  • Optimale ontwikkeling is ons eindpunt.
  • Samenwerking staat hierin altijd centraal.

Onze kernwaarden:

  • Geluk
  • Groei en ontwikkeling
  • Verbondenheid
  • Autonomie
  • Balans 
  • Respect

Geluk:

Geluk omschrijven wij als een staat van tevredenheid, van kunnen genieten, van emotionele verbondenheid met anderen en van je kunnen ontplooien. Wij zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving waarin kinderen zich fijn voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit is de basis voor een optimale ontwikkeling.

Groei en Ontwikkeling:

Het ontdekken en ontplooien van je talenten maakt je een gelukkiger mens. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van elkaar. Wij zijn er van overtuigd dat vaardigheden en talenten kunnen worden ontwikkeld door toewijding en hard werken.(Growth Mindset; Carol Dweck) 

Wij werken vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hebben daarin veel aandacht voor taal en rekenen. Daarnaast zorgen wij voor een zo breed mogelijk aanbod om kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

Om je talenten te ontdekken moet je kunnen doorzetten, fouten maken en hiervan leren , vragen stellen en successen vieren.

De talenten van ons team spelen daarin een centrale rol. De medewerkers maken elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en samen te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs.

Kinderen leren niet alleen op een schoolse manier, maar ook door te spelen. Zij leren van ervaringen die aansluiten bij hun interesses en ontwikkelingsniveau, waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Verbondenheid:

Een voorwaarde voor een gelukkig leven, is een goed sociaal contact met mensen om ons heen. Het met elkaar delen van belevingen en kennis leidt tot verbondenheid.

Autonomie:

Onafhankelijk zijn; zelf beslissen, zelf doen, zelf keuzes maken. Individuele vrijheid is een basisbehoefte en wordt door ons gestimuleerd, maar altijd in relatie tot de ander en met behoud van diens vrijheid. 

Respect:

Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn, met respect voor de anderen, zijn omgeving en ook voor zichzelf. Respect opbrengen voor andere mensen is een belangrijk onderdeel in het onderhouden van belangrijke persoonlijke relaties. Leren hoe je de inspanningen, prestaties, vaardigheden, meningen en eigenaardigheden van anderen kunt respecteren zorgt ervoor dat iemand een gelukkig en succesvol leven met anderen kan leiden.

Balans:

Een goede balans tussen inspanning (leren) en ontspanning (spelen) heeft een effect op welzijn en welbevinden en leidt tot meer geluk. Wij houden hier in ons lesprogramma rekening mee.

Kom werken bij MOVARE!

Zet jij je elke dag weer met passie en bevlogenheid in voor de ontwikkeling van het kind? Heb je aandacht voor de individuele leerbehoeften van kinderen? Ben je leergierig?

Dan pas je zeker bij MOVARE!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details