Meten is weten

Het team van bs de Doorkijk werkt dagelijks aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. We meten onze opbrengsten op diverse manieren en betrekken daar ook externen bij. Ook betrekken we ouders en leerlingen hierbij middels vragenlijsten en de uitkomsten worden door ons geanalyseerd en gedeeld.

De opbrengsten van de DIA-toets en de eindtoets zijn jaarlijks terugkerende gegevens die een beeld geven over onze opbrengsten. Deze gegevens worden geanalyseerd en er worden vervolgacties aan verbonden en vastgelegd.

Schoolontwikkeling

Onze schoolontwikkeling en de jaarlijkse evaluatie zijn opgenomen in ons jaarplan. Hierin verwijzen wij ook naar ons schoolplan. Het ‘schoolVenster PO’ geeft daarnaast een uitgebreid beeld over onze opbrengsten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

In het kader van passend onderwijs heeft iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit profiel geven wij als school aan waar onze sterke kanten liggen en waar we ons nog verder in willen ontwikkelen.

Alle genoemde documenten vindt je hier terug.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details